Go to main content

Textpattern CMS support forum

You are not logged in. Register | Login | Help

#1 2015-01-23 11:27:14

phampro
New Member
From: Việt Nam
Registered: 2015-01-23
Posts: 2
Website

Hướng dẫn cài đặt Textpattern bằng tiếng Việt

Đầu tiên bạn cần upload mã nguồn của bạn len hosting, mở trình duyệt và điền địa chỉ như sau

http://yourdomainname.com/textpattern_install_dir/textpattern/setup/

Tiếp sau, bạn chọn ngôn ngữ cài đặt, Hiện tại Textpattern đã có ngôn ngữ tiếng Việt trong phần cài đặt tiếp đến bước cài đặt cơ sở dữ liệu:
Here is the data you need to enter:

MySQL login – Username của bạn, bạn cần điền Username vào
MySQL password – Mật khẩu của Username
MySQL server – Tùy theo hosting, thường là localhost
MySQL database – Tên database
Table prefix –
Site URL – bạn nên để URL mặc định
Tiếp sau hệ thống yêu cầu tạo một file config.php mình cũng chưa hiểu tại sao textpartern lại không tự động tạo file này, nhưng có lẽ việc tạo nó cũng khá đơn giản . Bạn coppy cái vùng bị đôi đen ( thực ra nó có màu xanh ấy) rồi mở một trình soạn thảo lên, ở đây tôi khuyến nghị bạn nên sử dụng Notepad Plus plus, giống với notepad trong win nhưng xịn hơn nhiều :D. rồi dán cái lệnh code đó vào.
ok. Vậy là sau khi bạn điền đầy đủ thông, bạn có thể hoàn thành việc cài đặt thông tin cho website.
Vì ở đây tui không post được ảnh, Bạn vui lòng truy cập : http://adslvietnam.com/ma-nguon-mo/cms-blog/huong-dan-cai-dat-ma-nguon-mo-mien-phi-textpattern.html để xem hướng dẫn chi tiết

Offline

#2 2015-01-23 11:41:25

ruud
Developer Emeritus
From: a galaxy far far away
Registered: 2006-06-04
Posts: 5,068
Website

Re: Hướng dẫn cài đặt Textpattern bằng tiếng Việt

I almost thought it was spam, but it’s instructions for installing TXP in Vietnamese :)

Offline

#3 2015-01-23 13:23:59

phampro
New Member
From: Việt Nam
Registered: 2015-01-23
Posts: 2
Website

Re: Hướng dẫn cài đặt Textpattern bằng tiếng Việt

Thank you very much.
I want post guide with image. But i don’t insert image in post topic. . So i insert link to my website

Offline

Board footer

Powered by FluxBB